Kartkoordinater

I forbindelse med registrering av bigårdsplassene skal Mattilsynet ha oppgitt kartreferansene i UTM33 (tidligere skulle de ha det i UTM32). Vi anbefaler bruk av www.norgeskart.no.

I Birøkteren nr 5 anbefalte vi bruk av www.norgeibilder.no som hjelpemiddel til å finne kartreferanser, men vi har nå fått tips om et bedre verktøy. Dette finner du på www.norgeskart.no. Dette er raskere og mere brukervennlig. Her kan du finne koordinatene ved å se på kartet og klikke på et ikon over kartet (x.y.) før du klikker på plassen.
Hvis du har kartreferansene i et annet system enn UTM33 kan du gå på “Verktøy” og “Transformer koordinater”.
I kartet har du også muligheter til å ha ulike bakgrunnskart. Her kan du f.eks. huke av så du får inn “Norge i bilder”.
Vi minner om at Mattilsynet nå skal ha alle meldinger om bigårdsplasser og nedleggelse og opprettelse av disse på papirskjema. Dette skjemaet finner du her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs