Statens tilbud lagt fram

Staten la i dag kl. 12.00 fram sitt tilbud i forbindelse med jordbruksforhandlingene. I tilbudet ligger det ikke inn noen økning av kubetilskuddet eller forslag om det skal gjelde fra første kube dersom man får annet produksjonstilskudd. Dette er svært skuffende!

De første reaksjonene fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært negative. Dette kan du les mer om på www.bondelaget.no og www.smabrukarlaget.no.

Hele tilbudet fra Staten finner du her:

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs