Bier er bra husdyr for plantedyrkeren

I det svenske Jordbruksverket Ekobrev for mai er temaet Biologisk mangfold. Der kan du blant annet lese om at bier er bra husdyr for plantedyrkeren. Les mer hos Jordbruksverket.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs