Ikke noe mer til birøkten i årets jordbruksavtale

Bondelaget og Staten har i dag inngått jordbruksavtale for 2011-2012. Småbrukarlaget valgte å ikke gå i forhandlinger.
I avtalen ligger det ikke inne økt kubetilskudd, slik Norges Birøkterlag og Honningcentralen har kjempet for.

Styrelederne i Norges Birøkterlag og Honningcentralen  er svært skuffet, men takker alle som har stått på for at birøktnæringen skulle få økt tilskudd. Les mer på www.bondelaget.no og www.smabrukarlaget.no.

Sluttprotokoll m.v. finner du her:

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs