Optimisme angående åpen yngelråte

Prøvetakingen for åpen yngelråte går for fullt. Analysemetoden ved Norges veterinærhøgskole er suveren og Mattilsynet viderefører innsatsen og strategien.
Det er ikke påvist smitte utenfor Aust-Agder og av 61 undersøkte i Aust-Agder er det funnet smitte hos bare 15 birøktere (se hele listen nedenfor). Gjør vi alle en god job nå både med prøvetaking og sanering, kan birøkterne i Aust-Agder kanskje starte opp med bier allerede i år. Er du berørt av saneringsvedtak kan du få veiledning av fylkeslederen eller av sekretariatet i Norges Birøkterlag.

Undersøkelsene av kontaktbigårder ellers i landet er godt i gang, testverter er undersøkt og det er foretatt et tilfeldig prøveuttak i landet, men det er heldigvis ikke funnet noe smitte. Nedenfor tabell over prøver fra birøktere fordelt i fylkene pr 19. mai 2011. Tallene baserer seg på uttak av totalt 382 prøver fra 169 birøktere. Det er antall prøvetatte birøktere som er listet.
Fylke
Antall prøver
Resultat
Østfold
11
Negative
Akershus
9
Negative
Hedmark
19
Negative
Oppland
9
Negative
Buskerud
2
Negative
Vestfold
18
Negative
Telemark
7
Negative
Aust-Agder
61
15 positive og
46 negative
Vest-Agder
18
Negative
Rogaland
4
Negative
Hordaland
2
Negative
Sogn og Fjordane
3
Negative
Møre og Romsdal
1
Negativ
Sør-Trøndelag
1
Negative
Nord-Trøndelag
2
Negative
Nordland
2
Negative

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs