Pass på at biene dine har fôr nok

Det meldes fra flere steder at biene har lite mat i kubene. Sjekk dem jevnlig og gi dem fôr i form av sukker og vann i forholdet 1:1 som du gjør ved innvintringen, men i små mengder av gangen så de spiser det opp med en gang.

I tillegg til dette, må du passe på at det finnes proteiner (pollen) i kubene. Det er mye yngel i kubene nå og dette er vinterbiene som skal ta bifolket over vårknipa i 2012. Bruk KvikkPoll på toppen over dronninggitteret. Blir det fôrkrise i bifolket, stopper dronningen eggleggingen og i verste fall kaster de ut yngelen.

….altså: Sjekk biene jevnlig nå. Det er trolig ikke noe nektar å finne for dem ute i naturen.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs