Nei til produksjonstilskudd etter sanering pga yngelråte

I forbindelse med jordbruksforhandlingene kom Norges Birøkterlag med innspill der vi ba om at birøkterne som måtte avlive biene sine pga åpen yngelråte skulle kunne søke om produksjontilskudd for 2011 med bakgrunn i antall bifolk de hadde i 2010. Avtalepartene i jordbruksoppgjøret imøtekom ikke dette kravet.
Norges Birøkterlag kontaktet deretter det Kongelige Landbruks- og Matdepartement, som nå endelig har avslått vårt ønske.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs