Høring av helhetsvurdering av økologisk produksjon og økologisk produsert mat

Mattilsynet ønsker en helhetsvurdering av økologisk produksjon og økologisk produsert mat. Vi er i diskusjon med Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) om bestillingen, men ønsker også innspill fra andre interessenter slik at vi får et best mulig resultat. Høringsfristen er 1. september 2011. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs