På tide å søke om produksjonstilskudd

Husk å søke om produksjonstilskudd/kubetilskudd. Det er de samme regler som gjelder i år som i fjor. De som kan søke er de som har 25 kuber eller mer på telledatoen 31/7. Søknadsfristen er 20. august. Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål. Les mer om ordningen her.
Du kan også lese om ordningen på Norges Birøkterlags hjemmeside.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs