Endring av forskrift om tiltak mot pærebrann

Det er påvist pærebrann i flere kommuner i Møre og Romsdal. I den forbindelse er det laget en endringsforskrift til pærebrannforskriften. Kommunene Askøy, Giske, Haram og Ålesund inngår i ny bekjempelsessone, samt at Skodje kommune og Sula kommune inngår i ny observasjonssone. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs