Søkt om fellingstillatelse

Jan Væringstad fra Ringsaker og Hedmark birøkterlag har på vegne av birøkterne søkt Fylkesmannen i Hedmark om å få felle bjørn som i høst har gjort stor skade på bigårder i Ljørdalen i Trysil. Les mer i Østlendingen.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs