Birøkt og turisme?

Har du noen gang tent på at turister bør bli bedre kjent med birøkten? At en opplevelse i bigården vil være en unik, norks naturopplelvelse? Vet du at Innovasjon Norge støtter grønt reiseliv?

Utviklingsprogrammet for Grønt reiseliv gir støtte til reiselivsprodukter som tilbyr ekte natur- og kulturopplevelser. Reiselivsproduktet må være basert på norsk mat, kultur og tradisjon. Programmet kan gi støtte til prosjekter som skal utvikle produkter, heve kompetansen og bygge nettverk innen det grønne reiselivet og mellom det grønne reiselivet og tradisjonelt reiseliv. Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs