Forbudt å innføre pollen som skal brukes til fôr til humler og bier

En risikovurdering fra Norges veterinærhøgskole konkluderer med at det kan være fare for spredning av åpen yngelråte ved innførsel av pollen til bruk til fôr til humler og bier. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs