Invitasjon til deltakelse i Norges Birøkterlags bisjukdomsprosjekt 2011-2014

Bruk 10 minutt og få svar på varroamengden og hvilke bivirus du har i biene dine!

I perioden 2011-2014 skal Norges Birøkterlag i samarbeid med Norges veterinærhøgskole og Sveriges landbruksuniversitet gjennomføre et større prosjekt på bisjukdommer. En del av prosjektet har som mål å kartlegge forekomst av bisjukdommer og se på sammenhengen mellom forekomst av disse bisjukdommene og vinteroverlevelse. Prosjektet har spesiell fokus på bivirus som vi har mangelfull kunnskap om i Norge. I gjennomføringen av prosjektet er vi avhengige av din innsats i forbindelse med uttak og innsendelse av prøver samt noen enkle registreringer i bifolkene.

Vi oppfordrer også birøktere i varroafrie områder til å bli med på prosjektet!

Direkte utgifter til innsendelse av prøver dekkes av prosjektet og prosjektdeltakerne blir informert om de funn som gjøres i deres egne bifolk.  Resultatene fra prosjektdeltakerne behandles konfidensielt og anonymiseres.
Prøveuttaket skal gjøres nå i september og vi trenger derfor rask respons fra de som ønsker å bidra i prosjektet slik at vi kan få sendt ut materiell for uttak av prøver. Vi ønsker prøver fra 1-3 bifolk fra hver birøkter og bifolkene trenger ikke stå i samme bigård. Vi håper at både hobbybirøktere og næringsbirøktere vil bidra med prøver fra sine bigårder.
Har du lyst til delta så sender du en e-post med navn og adresse til post@norbi.no og angir hvor mange bifolk og bigårder du ønsker å ta ut prøver fra. Du får da tilsendt instruks for prøveuttak, nødvendig antall esker, forsendelsesbur og frankerte returkonvolutter.
 Følgende prøver skal tas ut:
Varroaprøve
Prøve av voksne bier for å måle infeksjonsgrad av varroa. Varroa er en nøkkelfaktor for bitap verden over og vi trenger informasjon om infeksjonsgraden. En pappeske  på 140 ml fylles med bier, avlives i fryseboks og sendes til Norges Birøkterlag hvor vi vasker ut prøven og beregner antall midd per 100 bier
Virusprøve
Prøve av voksne bier for analyse for bivirus. Prøven på ca 12 arbeiderbier fylles i forsendelsesbur for dronninger og sendes levende til Norges veterinærhøgskole. Prøvene blir her analysert med en sensitiv og kvantitativ PCR metode for å avdekke forekomst og mengde av forskjellige bivirus
Følgende registreringer skal gjøres i bifolket (bifolkene) som det tas prøver fra:
Bistyrke i bifolk det tas prøver fra (angis som antall tavler fullt besatt med bier).
Mengde forseglet yngel i bifolk det tas ut prøver fra.
Ved utvintring registreres bistyrke og eventuelt død.
Følgende registreringer skal gjøres i bigården (e) som det tas prøver fra:
Hvilken varroabehandling er foretatt i 2010 og 2011.
Antall bifolk i bigården ved innvintring og ved utvintring.


 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs