Mange birøktere vil delta i bisjukdomsundersøkelsen, men vi trenger flere!

Så langt har 74 birøktere meldt seg som deltakere i vår kartlegging av bivirus og varroa (se tidligere nyhetssak for mer informasjon). Disse har nå mottatt utstyr for prøveuttak og sender nå prøver i ferdigfrankerte returkonvolutter til Norges veterinærhøgskole og Norges Birøkterlag. Birøktere i områder uten varroa tar kun ut prøver for bivirus.
Vi er veldig fornøyd med responsen, men skulle gjerne hatt enda flere birøktere med på undersøkelsen. Spesielt har vi dårlig dekning i Østfold, Hedmark, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Vi oppfordrer derfor birøkterne spesielt i disse fylkene om å være med på kartleggingen. Interesserte birøktere bes å ta kontakt med sekretariatet enten på e-post post@norbi.no eller på telefon 63 94 20 80.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs