En oppdatering om liten kubebille, et skrekkeksempel på konsekvensene av import

Forsker Peter Neuman holdt et veldig interessant foredrag om liten kubebille på Apimondia. Her får du en liten oppdatering.

Liten kubebille er i likhet med bier avhengig avprotein for å utvikle ovarier. Hunnene parer seg med flere hanner, og de kan lagre sædceller i 6-9 måneder slik at de kan legge egg når de ønsker. Eggene klekker etter 2-3 dager. Billelarvene spiser alt de kommer over i kuben (egg, larver, pupper, levende og døde bier, voks og treverk), og kan gjøre så store ødeleggelser at bisamfunnet dør. Kubebille larvene kan krype opptil 30 meter ut fra bikuben og grave seg 1-2 cm ned i jorda for å forpuppe seg. Hvis forholdene er bra har puppen kortere utviklingstid enn om forholdene er dårlige. Billene har relativt lang migrasjonsradius. Liten kubebille finnes naturlig i det sørlige Afrika, og der har biene utviklet et naturlig forsvar. Biene forlater kuben når den blir invadert av liten kubebille.
 
Liten kubebille har i de senere årene blitt oppdaget i Egypt, Portugal, Australia, Canada, USA, Hawaii og Mexico. De nye forekomstene av billen kan direkte spores tilbake til import av materiell eller levende bier, samt flytting av materiale eller kuber innad i land.
 
Det finnes ulike linjer av liten kubebille, noe som gjør at man kan måle om kubebillen på de forskjellige stedene er nært i slekt med hverandre, og dermed se hvor billene har kommet fra.
Det viste seg at liten kubebille i Australia og i USA kommer fra ulike linjer. Nærmere undersøkelser viser at liten kubebille i Canada har blitt spredd fra Australia.
 
Alle tilfellene av liten kubebille utenfor SørAfrika skyldes import av bier eller utstyr.
 
Når liten kubebille har blitt spredd til et nytt sted sprer den seg selv ved å fly av gårde, og kan dermed spre seg raskt og uavhengig av flytting av bifolk og bimateriell.
Brukt bimateriell med utbygde tavler er godt egnet for liten kubebille, og lager kan derfor være et velegnet sted for liten kubebille å blomstre opp, spesielt om birøkteren ikke har fokus på hygiene.
 
I tillegg til bifolk og birøkterens lager, er også humlebol og bolet til broddløse bier også egnede steder for liten kubebille å legge egg. Både humler og broddløse bier har forsvarsmekanismer som fungerer mot liten kubebille i SørAfrika, men hvordan dette er i andre land vet man ikke noe om. Det kan potensielt ha store konsekvenser for de lokale bie og humleartene i land billen blir etablert i.
 
Liten kubebille kan bekjempes. Ved hjelp av feller kan man fange billene, og dermed redusere antallet. Fellene fjerner omkring 1/3 av billene. Fellene brukes også for å undersøke om man har liten kubebille. Det finnes veterinærpreparater som bekjemper liten kubebille, men ingen informasjon om konsekvenser av disse ble diskutert, det jobbes med å utvikle alternative bekjempingsmidler.
 
Liten kubebille har gjort stor skade på birøkt i områdene hvor den har blitt spredd.
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs