Alternativ til pollenanalyse

Pollenanalyser er ikke alltid til å stole 100% på, både på grunn av at enkelte nektarkilder gir lite pollen og at mange pollenkorn kan være like hverandre. Derfor må forskjellige kjemiske analyser til for å sikkert støtte opp om fastsettingen av honningtype. Stefanie Oelschlaegel fra Tyskland (Technische Universität Dresden) rapporterte på Apimondia 2011 at de hadde funnet at honningtypenes forkjellige aromastoffer kan brukes til å lage et bilde av hver honningtype, for senere gjenkjenning. En aromaprofilering. Metoden som brukes er Headspace solid phase micro-exstraction (HS-SPME), for deretter å kjøre en GC/MS-analyse. Det er funnet over 600 aromastoffer i honning og etter mange forsøk kan man se at hver honningtype har spesielle aromastoffer som kan bruker som en gjenkjennelig markør i analysemetoden.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs