Honning med GMO pollen er et GMO produkt

I EU er det nå vedtatt at honning som inneholder GMO pollen (genmodifisert) må betegnes som et GMO produkt.

Den europeiske domstolen bestemte 6. september i år at honning som inneholder pollen fra GMO (genmodifiserte) planter må merkes som et GMO produkt.
Selve pollenet som er i honningen er ikke spiredyktig og er i seg selv ikke et GMO produkt, men honningen vil altså være et GMO produkt.
Vedtaket er gjort på bakgrunn i at en birøkter i Bavaria i Tyskland hadde innslag av pollen fra Monsanto's MON810 mais.
Mer kan man bl.a. lese her

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs