Plantesjukdommen pærebrann – markvandring

Pærebrann spreier seg raskare enn nokon gong i bergensområdet. No oppfordrar Mattilsynet hageeigarar, offentlege etatar, anleggsgartnarar og birøktarar til å være på vakt mot denne svært smittsame plantesjukdommen. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs