Nettbasert undervisning i organisasjonene

Studieforbundet natur og miljø inviteres til medlemsmøte
for å sette søkelyset på:

«Nettbasert undervisning i organisasjonene»
- hva gjøres i organisasjonene og hvilken mulighet har din organisasjon?
Innledning ved studiekonsulent Odd Erik Randen
• NJFFs nettsatsing ved opplæringsleder Tore Larsson
• DNT – skolen, og hvordan bruke nettet til å visualisere og forenkle, ved Marie Brøvig Andersen, fagsjef ungdom
• Mintra ved Randi Sekkeseter viser Trainingportal, Plattform for LMS og muligheter for interaktivitet mellom bruker og kurstilbyder
• Evercom ved Finn Arne Eikenes demonstrerer kort og viser muligheter ved videokonferanse/smartboard
I den grad det blir tid til det, vil vi også redegjøre for andre aktuelle saker i Studieforbundet.

Det blir servert en lett lunsj på slutten av møtet.

Møtet holdes hos Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, på Hvalstad og i gåavstand (5 min) fra Hvalstad stasjon. Påmelding til odd.erik.randen@naturogmiljo.no innen 20 oktober 2011.

Les mer om studieforundet på deres hjemmeside.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs