Den store dansekonkurransen for doktorgradsavhandlinger

Nok en gang konkurrerer forskere verden over om hvem som best klarer å formidle doktoravhandlingen sin gjennom dans. Norske bidrag glimrer med sitt fravær igjen. Michael Smith er en av forskerne som har tatt utfordringen og danset sin egen doktoravhandling «Guarding and Robbing Behaviour in Social Insects». Om ikke nordmenn er representert, så er ihvertfall honningbiene med. Vi anbefaler en kikk! Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs