Agdermøtet er avlyst

Agdermøtet er dessverre avlyst pga for få påmeldte.
Alle påmeldte vil bli kontaktet med beskjed om avlysningen.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs