Ber om utvidet bjørnejakt

Da jaktperioden på bjørn var over, gjensto 25 av bjørnene på lisenskvota. Bondelaget ber om utvidet jakttid og at hele kvoten tas ut. Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs