Oslo og Akershus fylkesbirøkterlag inviterer til åpent møte i Birøktens Hus

- Omvisning på Honningcentralen. Drifts- og kvalitetssjef Hege Finanger Bjørnbakk viser oss rundt i produksjonen
- Kaffe, te og rundstykke
- Orientering og samtale om Honningcentralen og om honningbehandling
- Eventuelt annet nytt fra fylkeslaget eller lokallagene

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Sted: Birøktens Hus
Tid: torsdag 10. november 2011 kl 19.00

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs