REISESTIPEND 2012

Studiereisen bør finne sted i perioden januar - desember 2012. Den skal ha sammenheng med den voksenopplæring søkeren er engasjert i. Søkeren bør også legge vekt på muligheten for nettverkbygging knyttet til tematikken bærekraftig utvikling i videste forstand.

LAST NED SØKNADSSKJEMA I

Med forbehold om Stortingets godkjennelse, utlyser VOFO hermed reisestipend for 2012 for lærere, instruktører og medarbeidere som arbeider med voksnes læring i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Studiereisen bør finne sted i perioden januar - desember 2012. Den skal ha sammenheng med den voksenopplæring søkeren er engasjert i. Søkeren bør også legge vekt på muligheten for nettverkbygging knyttet til tematikken bærekraftig utvikling i videste forstand. VOFO ber studieforbundene vektlegge tydelig formåli søknadene.
Stipendet gjelder reiser til utlandet.
Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.
Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2007-2011) vil ikke bli vurdert.
Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum kr.6.000
Europa for øvrig kr.7.000
Andre verdensdeler kr.9.000
Søknaden sendes på obligatorisk skjema til Studieforbundet natur og miljø, Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk
innen 1. desember 2011.
Studieforbundet prioriterer søknadene og sender dem til Voksenopplæringsforbundet. Stipendtildelingen besluttes endelig på VOFOs første styremøte etter søknadsfristens utløp.
Spørsmål kan rettes til Voksenopplæringsforbundet ved Astrid Thoner, tlf. 22 41 00 00
 

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs