Biekollaps får EU til å reagere

Det blir færre og færre bier – men ekspertene vet ikke hvorfor. Europaparlamentet har vedtatt en bieresolusjon for å ta vare på de livsviktige europeiske biene. Les mer hos DN.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs