Hvordan var ditt honningår?

Vi trenger din hjelp!!

Du kan vinne Eigil Holms Lærebog i Biavl.

Svar på noen enkle og korte spørsmål om årets honningproduksjon.

Norges Birøkterlag er avhengig av å ha gode statistikker i forhandlinger med myndighetne for å ivareta birøkternes interesser, i forbindelse med organisasjonsarbeid og ovenfor allmennheten.

På Min Side finner du Spørreskjema om honninghøsten 2011. Skjemaet er forkortet fra i fjor, og tar bare et par minutter å fylle ut.

Trenger du brukernavn og passord til Min Side? Ta kontakt med sekretariatet på post@norbi.no eller telefon 63 94 20 80.

Vi er takknemlige for hjelpen!

Blant alle som svarer på spørreskjemaet trekker vi ut en heldig vinner som får Eigil Holms Lærebog i Biavl, 4. utgave. Svarfrist er 20. januar.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs