Støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader for 2012

Elektronisk søknadssenter er nå åpnet for å søke om støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader for 2012. Søknadsfristen er 15. januar, men i en del fylker kan den bli utvidet. Les mer på rovviltportalen.no.
Birøktere som vandrer til bjørneområder har her mulighet til å søke om støtte til bjørnesikring av vandreplasser.
Fylkeslagene har fått i oppdrag å undersøke om det er ønskelig med en felles søknad fra alle birøkterne eller om hver enkelt skal søke i de ulike fylkene. Ta kontakt med ditt fylkeslag for informasjon om dette.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs