Ikke ett ord om birøkt i Landbruksmeldingen

Styreleder Karl John Amdahl er svært skuffet over at ikke Landbruksmeldingen som ble lagt fram på fredag har nevnt noe om birøkt og bienes nytte i landbruket og i resten av naturen.

Med bakgrunn i EU parlamentets nylig vedtatte resolusjon om tiltak for å styrke birøkten, er det utrolig at reduksjonen av pollinerende insekter ikke bekymrer norske politiker. Bl.a. har EU parlamentet bestemt at det vil bli gitt mer midler til forskning.
Eksperter i mange land har dokumentert store tap av bikuber i mange land de siste årene. Særlig fokus har det vært på det som blir kalt Colony Collapse Disorder (CCD) - et fenomen som innebærer at arbeidsbiene plutselig forsvinner fra bikubene og som resulterer i at bisamfunn kollapser.
Det er mange faktorer som spiller inn i bitapene, som for eksempel parasitter, bakterier, virus, sopp, stress og pesticider.
Denne kraftige reduksjonen i antall bier kan ha svært negative ringvirkninger for avlingsnivået i mange produksjoner, og dette får EU-parlamentarikere til å ville handle, men altså ikke norske politikere.
EU-kommisjonen anslår at 84 prosent av planteartene og 76 av jordbruksvekstene i Europa er avhengig av insektsbestøvning, og mener at jobben som biene gjør, er verdt 22 milliarder euro, 171 milliarder kroner, for regionen.
- Biavl er avgjørende for samfunnet vårt fordi bestøvning spiller en essensiell rolle i det å opprettholde biologisk mangfold og for å bevare matsikkerheten og et bærekraftig europeisk landbruk, sier sosialistpolitikeren Csaba Sandor Tabajdi, som frontet den nye resolusjonen i Europaparlamentet.
I begynnelsen av 2012 vil EU-kommisjonen lansere et pilotprosjekt for å overvåke bienes helsemessige tilstand.
De siste ti årene har antallet birøktere i Norge blitt redusert med 27 % - mer enn hver fjerde birøkter er borte. Enda viktigere er det at antallet bifolk i samme periode har blitt redusert med over 18 000. Hele 30 % av antall bifolk har blitt borte de siste ti årene i Norge. Store verdier i manglende pollinering og manglende norsk honningproduksjon går tapt hvert år.
Dårlige priser og dårlig rekruttering er hovedårsakene til nedgangen i norsk birøkt. Et utbrudd av CCD i Norge vil være den siste spikeren i kista. Her er det akutt behov for politisk handling.
 
 
Hele stortingsmeldingen, Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords, kan du lese her.
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs