Et hjelpende kart?

Norsk institutt for skog og landskap har lansert et fiffig nettkart. Her kan du se på landskapets vegetasjonstyper, jordsmonn, beiting, høydekurver +++. Dette kan være til god hjelp når du skal lete opp gode biplasser. Se kartet hos skog og landskap.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs