Introduksjon til økologisk birøkt

Det nye heftet Introduksjon til økologisk birøkt er straks klart fra trykkeriet. Heftet gir en god innføring i birøkt og økologisk birøkt.
Heftet koster kr 50,- i utsalg og skal selges via lagene. Heftene kan bestilles vederlagsfritt fra Norges Birøkterlags sekretariat.
Heftet kan allerede nå lastes ned fra siden om Økologisk birøkt, denne finner du i venstre meny.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs