Husk å rapportere avsluttede kurs til Studieforbundet

Vi minner om at kurs som har fått tilsagn om studiestøtte i 2011 må sende inn rapportskjema til Studieforbundet natur og miljø innen 15. januar. Pr nå ligger det 7 kurs fra ulike lokallag i Norges Birøkterlag som ikke har rapportert etter endt kurs.
Kursrapporten må sendes inn innen gitt frist for at studiestøtten skal utbetales.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs