Nytt funn kan forklare hvorfor bier dør i hopetall

For ett år siden slo FN alarm. Verdens biekolonier dør, i millardantall. Siden har fenomenet kalt CCD, colony collapse disorder (se faktaboks), blitt et hett tema for forskere og jordbrukere verden over. Vitenskapen har fremsatt ulike hypoteser: virus, parasitter, bruken av insektsmidler i landbruk, feilernæring, til og med mobilbestråling.

Men ingen forskere har foreløpig klart å finne årsaken.

Inntil muligvis nå. Les mer hos aftenposten.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs