Tollvernet forvitrar

Importerte varer tek marknadsveksten. Råvareproduksjon i primærleddet stagnerar, samstundes som avsetjing av norske råvarer og tilverka produkt frå norsk matindustri i stadig sterkare grad blir utfordra i heimemarknaden, skriv Torbjørn Tufte i Landbrukets Utredningskontor i rapporten "Tollvernet forvitrar". Les hele rapporten her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs