Nytt om regnskap

Det er for inntektsåret 2011 ingen endringer i avskrivningssatser eller størrelse på jordbruksfradraget.

Formuesverdien på bilfolk er satt til kr. 300 pr. bifolk.

Uttak av honning til privat bruk er satt til kr. 40 pr.kg.

Honninglager pr. 31.12. skal settes til 40 % av salgsverdi.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs