Yrkesbirøkter bekymret for GMOmais

Etter at birøktere i EU måte kaste all sin honning på grunn av pollen fra genmodifisert vekster, er jeg bekymret for birøktens framtid hvis regjeringen tillater Monsanto og Bayer cropscience å selge GMO-mais som er framstilt for å tåle det svært helseskadelige sprøytemiddelet Glufosinat ammonium. Les Victor Støens lesebrev her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs