Biers pestisideksponering i områder nær åker

Et stort antall stressfaktorer har blitt foreslått som potensielle årsaker til nedgangen i antall honningbier og andre pollinernde insekter, inkludert pestisider. Neonikotinoider har blitt funnet i tidligere analyser. Hvordan biene blir utsatt for disse har imidlertid vært ukjent. I en amerikansk underøkelse har de analysert bier, pollen lagret i kuben og ulike potensielle eksponeringsmuligheter i forbindelse med maisåkre behandlet med neonikotinoider. Les hele artikkelen her eller les hele forskningsartikkelen her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs