Over 200 biearter i Norge

Det er over 200 forskjellige biearter i Norge, viser flere års intenst kartleggingsarbeid. Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og kolleger ved andre forskningsinstitusjoner har i flere år brukt både arbeidstid og fritid på å få oversikt over norske biearter. Les mer på Forskning.no.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs