Fløystad tok siste stikk om "Bien og blomsten"

Hedmark og Aust-Agder representerer dei to fylka med størst honningproduksjon i detta landet. Fylkesleiar i Bondelaget, Erik Fløystad, var denne veka tilstades på eit ekstra møte i representantskapet der eit felles, nasjonalt innspel til Landbruksmeldinga vart endeleg utforma. Fløystad hadde registrert at korkje bier - eller honning var nemnd med eit einaste ord i Landbruksmeldinga. Les mer hos Bondelaget.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs