Motivasjonsarbeid i praksis

Studieforbundet natur og miljø inviterer til medlemsmøte

TIRSDAG 27. MARS KL. 10.00 – 13.00

Representanter fra medlemsorganisasjonene inviteres til medlemsmøte for å sette søkelyset på:
«Motivasjonsarbeid i praksis»
- hva er motivasjon?
- hvordan blir vi motiverte og hvordan motiverer vi våre medarbeidere?
- er det spesielle problemer knyttet til motivasjon og frivillighet?

Påmelding til odd.erik.randen@naturogmiljo.no innen 22. mars 2012.

Innledning ved Tore Skedsmo, med erfaring bl.a. som første generalsekretær i Studieforbundet, Norsk Folkehjelps koordinator av mineryddingsarbeid i Kambodsja og i FN og som daglig leder av AVSL, Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene.
I den grad det blir tid til det, vil vi også redegjøre for andre aktuelle saker i Studieforbundet. Styret vil være tilstede på møtet.
 
Det blir servert en lett lunsj på slutten av møtet.
 
Møtet holdes hos Norsk Kennel Klub, Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo og i gåavstand fra T–bane og Bryn stasjon.
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs