Kompetansekurs om bier (sertifiseringskurset)

I forbindelse med at Norges Birøkterlag skal arrangere det obligatoriske foredraget torsdag 15 mars kl 18, planlegger Bærum Birøkterlag å arrangere kompetansekurs. Første kurskveld blir onsdag 22 mars. Kurskoordinator vil være Ketil Jørstad.

Kompetansekurs i birøkt skal gi birøktere god kunnskap om ulike sykdommer på bier, sykdomsforebygging og egensertifisering av egen bigård. Med bakgrunn i denne kunskapen, bestå eksamen for å bli godkjent som sertifisert birøkt.
 
Kurset er beregnet over 4 kvelder a 3 timer i gruppe uten lærer, i tillegg er det et obligatorisk foredrag som arrangeres av fylkesbirøkterlaget. Kurset koster kr 700. Dette dekker kursmateriell, obligatorisk foredrag og eksamen.
 
 
Du kan lese mer om kurset her: http://norbi.no/kurs.cfm?pArticleId=14759
 
Interesserte kan sende en melding til ketil.jorstad@gmail.com,
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs