Landskonferanse i Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet inviterer til Landskonferanse 20.-22. april på NJFFs nye Jakt- og Fiskesenter i Flå i Hallingdal.

 

Program – Landskonferansen 2012

Fredag 20. april

 

 

18.00 Innsjekk Thon Hotel Bjørneparken, Flå

19.00

Frammøte på NJFFs nye opplæringssenter 15 min gange fra hotellet

19.30

Middag på opplæringssenteret Sosial omgang, muligheter for å se seg rundt på senteret og retur til hotellet

Lørdag 21. april

 

 

08.00 Frokost på hotellet Forflytning til opplæringssenteret, 15 min gange / eventuelt bilskyss

09.00

Åpning / presentasjon

09.15

Studieforbundet og frivillige organisasjoner mot fremtiden v/ generalsekretær Trond Enger, 4H

10.15

Regional forankring / Fylkesavdelingene Innledning v/ daglig leder Finn Grimsgaard, N&M 10.45 Kaffepause

12.00

Lunsj på opplæringssenteret

13.00

NJFFs opplæringssenter Omvisning og informasjon om senteret. Praktiske oppgaver knyttet til opplæring og jakt. Ute og inne. v/ opplæringsleder Tore Larsson, NJFF

20.00

Middag med «sjølskutt, sjølslakta og sjølkokka ?» Sosial omgang og retur til hotellet

Søndag 22. april

 

 

08.00 Frokost på hotellet

09.00

NJFFs opplæringsvirksomhet – fra visjon til handling v/ opplæringsleder Tore Larsson, NJFF

09.45

Studieplaner og voksenopplæring i N&M v/ studiekonsulent Odd Erik Randen, N&M

10.30

Kaffepause

10.45

Nytt fra Studieforbundet

11.15

«Bare en hund» - hva skal til for å få en god hund? Teori og praksis, demonstrasjon ute/inne

13.00

Lunsj på opplæringssenteret

14.00

Avreise fra hotellet

 

Deltakerne på konferansen betaler kr 1.000 til Studieforbundet (konto 9235.11.78789) sammen med påmelding innen 23. mars. Konferanseavgiften dekker overnatting og frokost på Thon Hotel Bjørneparken, samt øvrige måltider som serveres på opplæringssenteret. Studieforbundet kan dekke inntil kr 1.000 i reiseutlegg for de som måtte ha behov for det.

For å komme til Flå tar det ca 2.15 t med bil fra Oslo (138 km).

Vil du reise med buss går Sogn og Fjordane-ekspressen fra Oslo Bussterminal kl 14.40 og er på Flå kl 17.25. Retur søndag kl 15.45 er i Oslo kl 18.30.
Se
www.fjord1.no (gå inn på buss og så express)

Tog går fra Oslo S kl 14.37 og er fremme på Flå kl 17.12. Retur fra Flå sønadg kl 15.03 er i Oslo kl 17.36.
Se
www.nsb.no   Bestill billetter nå og få dem til lavest mulig pris!

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs