Äventyrliga bin - som mänskliga nytänkare

En ny studie visar att vissa bin har äventyrliga "personlighetsdrag", i stället för att bara lydigt inordna sig i arbetsledet. Det behövs individer som går utanför ramarna, precis som i mänskliga livet, menar forskarna.

Bisamhällen brukar beskrivas som extremt välordnade. Alla bin har olika roller, som fullföljs till punkt och pricka. Les mer hos Svt.se.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs