Bekjempelse av pærebrann i 2012

Arbeidet med å bekjempe den alvorlige plantesykdommen pærebrann har for 2012 en budsjettramme på 6 mill. kroner. Planen omfatter rydding, overvåking, kartlegging og forebyggende arbeid.Formålet med bekjempelsesarbeidet er å bidra til å
bekjempe utbrudd av pærebrann på en sikker og effektiv må te
redusere smittepresset i områder med smitte
hindre spredning av pærebrann til planteskoler, planteutsalg og områder med kommersielt viktig fruktproduksjon i bekjempelsessona
hindre spredning av pærebrann fra bekjempelsessona til observasjonssona og vernesona, dvs. planteskoler, planteutsalg, områ der med kommersielt viktig fruktproduksjon, offentlige anlegg, privathager og friområder
legge til rette for vandring med bier til lyngområder i bekjempelsessona.

Planen omfatter bl.a.
- rydding av vertplanter i bekjempelsessonen
- overvåking i observasjonssonen
- kartlegginging i samarbeid med Bioforsk Plantehelse i vernesonen Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs