Aftenposten tok feil av bier og humler

Aftenposten skrev i slutten av mars en artikkel om sprøytemidlers påvirkning. De refererte til to ulike forsøk, det ene på bier og det andre på humler. I språkforvirringen ble både humler og bier oversatt til honningbier. Artikkelen er nå rettet opp, og kan leses på Aftenpostens hjemmeside.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs