Endring av forskrift om tiltak mot pærebrann

På bakgrunn av resultatene fra kartlegging og bekjempelse av pærebrann i 2011, finner Mattilsynet det nødvendig å foreta endringer i forskrift om tiltak mot pærebrann.
I 2011 ble det påvist pærebrann i enkelte kommuner i Møre og Romsdal, og det er derfor nødvendig at Vestnes kommune inngår i observasjonssonen.
På grunn av at det ikke er påvist smitte av pærebrann de siste seks årene i Kristiansand kommune, flyttes kommunen fra bekjempelsessonen til observasjonssonen.
Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs