Status for birøkten i Aust-Agder

Birøkten i Aust-Agder ble hardt rammet av biesykdommen åpen yngelråte. Rekrutteringstiltak for å få nye birøktere inn i næringen blir viktig for å sikre at Aust-Agder fortsatt kan ha et aktivt birøktermiljø, sier Fylkesmannen i Aust-Agder. Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs