En fremtidig plattform for Ø-merket

Et enstemmig årsmøte støtter strategien om å holde kravene til bruk av Ø-merket på EU-nivå. Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs