Bjørneangrep i Sverige

Björnarna verkar ha vaknat på fel sida i år. Hittills i år har 27 bikupor blivit angripna av hungriga björnar fördelade på fyra län. Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs