Spørreundersøkelsen om vintertap finner du her!

Formålet med denne spørreundersøkelsen er å samle inn informasjon om hvordan overvintringen har gått, og den er et ledd i arbeidet på bitap som pågår innen COLOSS nettverket (det internasjonale nettverket som arbeider med spørsmål knyttet til bitap, se www.coloss.org).
For å få et så godt bilde som mulig av overvintringen, er det viktig at vi får inn så mange svar som mulig. Vi er derfor takknemlige om du vil bruke noen minutt på å besvare spørreundersøkelsen, uansett om du har hatt små eller store vintertap.
Spørreundersøkelsen finner du her:

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs